Določila in pogoji

POGOJI

Pravni poduk 

PROSIMO, DA SI POZORNO PREBERETE POGOJE UPORABE NA ELECTROLUXOVI SPLETNI STRANI AB ELECTROLUX (“ELECTROLUX”) . TO SPLETNO STRAN SMETE UPORABLJATI LE V NAMEN PRIDOBIVANJA INFORMACIJ. Z UPORABO ALI MOREBITNIM SHRANJEVANJEM GRADIV S TE SPLETNE STRANI PRISTANETE NA POGOJE, NAVEDENE V TEM OBVESTILU. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, SPLETNE STRANI NE UPORABLJAJTE IN NE SHRANJUJTE GRADIV S TE STRANI V SVOJ RAČUNALNIK. Z DOSTOPOM DO SPLETNE STRANI IZRAŽATE SVOJ PRISTANEK NA POGOJE, KI VAS OBVEZUJEJO. 

Piškotki 
AB Electrolux (publ.) uporablja tehnologijo "piškotkov", da bi poenostavili in olajšali obiskovanje spletne strani. Datoteke s "piškotki" se posredujejo vašemu računalniku in vas identificirajo kot enkratnega uporabnika ter shranijo vaše osebne nastavitve in tehnične podatke. Uporabljamo: 

a) Stalne "piškotke" (to so "piškotki", ki ostanejo na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete) 
b) Začasne "piškotke" (veljavni le, dokler ne izključite brskalnika) 

"Piškotki" sami po sebi ne vsebujejo in ne izdajajo nikakršnih osebnih podatkov. Če posredujete svoje osebne podatke preko Electroluxove spletne strani, se lahko ti podatki povežejo s podatki, shranjenimi v "piškotkih". 

Če ne želite sprejeti "piškotkov" s strani AB Electrolux (publ.), lahko spremenite nastavitve vašega brskalnika tako, da jih brskalnik zavrne (navodila o spreminjanju nastavitev brskalnika za "piškotke" poiščite v Pomoči vašega spletnega brskalnika. Če nastavitve spremenite, ne boste imeli dostopa do določenih delov spletne strani Electrolux. 

Če imate kakšno vprašanje v zvezi z našo uporabo "piškotkov", ga naslovite na naš naslov webmaster@electrolux.com

Licenca 
Skladno s pogoji, navedenimi v tem Sporazumu, vam ELECTROLUX podeljuje neekskluzivno, neprenosljivo in omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikazovanja te strani in gradiva, ki ga vsebuje. Strinjate se, da ne boste na nikakršen način onemogočili ali poskusili onemogočiti delovanje tega spletnega mesta. 

ELECTROLUX vas poblašča za branje in shranjevanje podatkov ("Gradiva") s tega spletnega mesta samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo. To pooblastilo ne pomeni prenosa nosilca materialov in kopij materialov in ga določajo naslednje omejitve: 1) pri vseh kopijah shranjenih materialov morate spoštovati avtorske pravice in druga obvestila o lastnini, vsebovana v materialih; 2) ne smete na nikakršen način spreminjati materialov ali jih reproducirati ali prikazovati v javnosti, delovati ali distribuirati ali jih kakorkoli uporabljati ali jih posredovati v kakršnekoli javne ali komercialne namene; in 3) ne smete posredovati materialov drugim osebam, razen ob predhodnem obveščanju in strinjanju z njihove strani z obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe. Strinjate se, da boste spoštovali vse dodatne omejitve, prikazane na spletni strani, saj se ti občasno spreminjajo in obnavljajo. To spletno mesto, vključno z vsemi materiali, je avtorska lastnina in jo ščitijo po vsem svetu veljavni zakoni o avtorskih pravicah in pogodbena določila. Strinjate se, da boste upoštevali vse svetovne zakone o avtorskih pravicah pri svoji uporabi te spletne strani in da boste preprečili kopiranje materialov s strani nepooblaščenih oseb. Razen, če je tukaj izrecno drugače navedeno, vam ELECTROLUX ne daje nikakršnih ne izraženih ne nakazanih pravic do patentov, oblik, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali zakonodaje o skrivnostih trgovanja. 

Računi uporabnikov 
Morda bo za dostop do določenih strani z omejenim dostopom morali odpreti račun. V takih primerih se morate registrirati s posredovanjem popolnih in natančnih podatkov, kot to zahteva obrazec za registriranje. Izbrati boste morali tudi geslo in uporabniško ime. Sami v celoti ste odgovorni za ohranjanje tajnosti vašega gesla in računa. Nadalje ste v celoti sami v odgovorni za katerokoli in vse aktivnosti, ki potekajo v imenu tega računa. Strinjate se, da boste takoj obvestili ELECTROLUX o morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali drugih kršitvah varnosti. ELECTROLUX ni odgovoren za morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi uporabe vašega gesla ali računa s strani drugih oseb. Garancija za uporabnika Zavezujete se in garantirate, da boste spletno stran uporabljali skladno s tem Sporazumom, vključno z zakoni in določili po tej pogodbi, in da boste upoštevali vse obstoječe in bodoče politike in pravila v zvezi s spletno stranjo. Strinjate se, da strani ne boste uporabljali: (a) za posredovanje virusnih sporočil ali drugih neželenih sporočil; (b) se ne boste izdajali za ELECTROLUX ali drugo organizacijo ali osebo; (c) ponarejali glav ali drugače manipulirali z identifikatorji, da bi zakrili vir vsebin, posredovanih preko spletnega mesta; (d) ne boste napačno tolmačili svoje povezave z osebo ali organizacijo; (e) ne boste delovali na način, ki bi negativno vplival na zmožnost drugih za uporabo tega spletnega mesta; (f) ne boste opravljali aktivnosti, ki bi kršile katerega od veljavnih zakonov;(g) ne boste pošiljali ali posredovali materialov, ki bi kakorkoli kršili pravice drugih ali ki bi bili na kakršenkoli način nezakoniti, žaljivi, sramotilni, vulgarni ali kakorkoli drugače sporni ali ki bi vsebovali oglaševanje ali promocijo v zvezi s proizvodi ali storitvami ali (h) zbirali ali shranjevali osebne podatke drugih uporabnikov razen če vas bodo ti uporabniki za to izrecno pooblastili. Če ravnate v nasprotju z zgoraj navedenim, spletnega mesta ne smete uporabljati, ELECTROLUX pa ni zakonsko zavezan s to pogodbo in si pridržuje vse zakonske pravice v zvezi s takimi kršitvami. 

Strinjate se tudi, da boste branili in preprečevali nastanek škode za ELECTROLUX, njegove podružnice in zaposlene, direktorje in agente pred reklamacijami in stroški vključno z honorarji advokatov, ki bi izhajali iz uporabe tega spletnega mesta. 

Spremembe 
ELECTROLUX si pridržuje pravico, da po lastni presoji v kateremkoli trenutku spreminja, prilagaja, dodaja ali odstranjuje katerikoli del tega Sporazuma v celoti ali delno. Spremembe v tem sporazumu začnejo veljati, ko so uporabniki o njih obveščeni z objavo na spletnem mestu. Če z uporabo spletnega mesta nadaljujete, je to potrditev, da se strinjate s spremembami v pogodbi. 

ELECTROLUX lahko prekine, spremeni, popravi morebitne napake ali doda manjkajoče dele v kateremkoli delu spletnega mesta, drugače spremeni spletno mesto, materiale in proizvode, programe, storitve ali cene (če so te podane), opisane na tem spletnem mestu, prekine ali ukine katerikoli aspekt spletnega mesta vključno z dostopnostjo katerekoli značilnosti spletnega mesta, v kateremkoli trenutku in brez predhodnega obvestila. ELECTROLUX sme tudi določiti omejitve nekaterih značilnosti ali omejiti vaš dostop do delov ali celega spletnega mesta, ne da bi vas o tem predhodno obvestil ali da bi bil zato odgovoren. ELECTROLUX sme v vsakem trenutku ukiniti avtorizacijo, pravice in zgoraj podano licenco in v takem primeru boste takoj uničili vse materiale. Priznavanje pravic do intelektualne lastnine Strinjate se, da so vse pravice do intelektualne lastnine (vključno, toda ne omejeno na avtorske pravice, patente, know-how, zaupne podatke, pravice do baz podatkov in pravice do blagovnih znamk - registriranih in neregistriranih) na spletnem mestu v lasti ELECTROLUXA ali tistih, ki jim je bila podeljena licenca. Vse pravice, izhajajoče iz dobre volje ali pravice do intelektualne lastnine, izhajajoče iz takih pravic do intelektualne lastnine v lasti ELECTROLUXA pripadajo ECTROLUXU. 

Podatki, ki jih posredujete 
Politika zasebnosti v zvezi s tem spletnim mestom varuje vse osebne podatke, ki jih boste morda posredovali ELECTROLUXU preko tega spletnega mesta. Prosimo pa, da ELECTROLUXU ne pošiljate nikakršnih zaupnih ali lastnihških informacij preko spleta. Strinjate se, da podatki ali gradivo, ki ste ga osebno ali preko oseb, ki delujejo v vašem imenu, posredovali ELECTROLUXU, niso zaupni ali lastniški. S posredovanjem podatkov ali gradiva ELECTROLUXU te povsem prepustite in prenesete na ELECTROLUX vse pravice do intelektualne lastnine in dovolite ELECTROLUXU njihovo uporabo, reprodukcijo, prikaz, javno predstavitev, posredovanje, distribucijo, prilagajanje in licenciranje takih podatkov in gradiva, in se nadalje strinjate, da ima ELECTROLUX pravico prosto uporabljati vse ideje, podatke, koncepte ali know-how, ki ste jih sami ali preko osebe, ki nastopa v vašem imenu, posredovali ELECTROLUXU. Nadalje jamčite, da ne boste ELECTROLUXU posredovali nikakršnih podatkov ali gradiva s sramotilno, grozečo, obsceno, nadležno vsebino ali vsebino, ki je drugače v neskladju z veljavnimi zakoni, ali tako, ki vsebuje gradivo, ki je last drugih oseb. ELECTROLUX si pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani podatke, ki jih posredujete, s spletnega mesta. 

Varnost 
Ne smete: (a) uporabljati naprav ali programske opreme, ki bi lahko vplivala na delovanje spletnega mesta; ali (b) ravnati tako, da bi na infrastukturo spletnega mesta naložili nerazumno veliko količino podatkov (npr. pošiljanje masovnih elektronskih sporočil - "spamming"), ali (c) vplivali na ali poskušali spremeniti softver spletnega mesta ali njegovo funkcionalnost. Med take postopke je vključeno nalaganje gradiva na spletno mesto, ki je okuženo z virusi, Trojanskimi konji, časovnimi bombami ali drugimi elementi, ki bi lahko poškodovali ali vplivali na programsko strukturo spletnega mesta. 

Spletne strani tretjih strank. 
ELECTROLUX ne nadzira in ne pregleduje vsebine strani tretjih strank, niti ni odgovoren za natančnost in zanesljivost spletnih strani tretjih strank. Nadalje sme ELECTROLUX na tem spletnem mestu navajati povezave do spletnih strani drugih organizacij. Če uporabite ta spletna mesta, boste zapustili to spletno mesto. Če obiščete katero od povezanih spletnih mest, to storite na lastno odgovornost in morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi in drugimi destruktivnimi elementi. ELECTROLUX ne garantira in ne zastopa nobene od navedenih spletnih strani ali podatkov, ki so v njih navedeni, ne proizvodov ali storitev, opisanih v njih. Povezave ne pomenijo, da ELECTROLUX ali to spletno mesto sponzorirajo, potrjujejo oziroma so v kakršnikoli zvezi ali zakonsko pooblaščeni za uporabo katerekoli blagovne znamke, imena, logotipa ali copyright simbola, prikazanega oziroma dostopnega preko navedenih povezav, ali da je katerokoli mesto z navedeno povezavo pooblaščeno za uporabo katerekoli blagovne znamke, imena, logotipa ali copyright simbola ELECTROLUXA ali katerekoli od njegovih organizacij ali podružnic. 

Zunanje povezave do spletnega mesta 
Vse povezave do tega spletnega mesta morajo biti odobrene v pisni obliki s strani ELECTROLUXA, z izjemo povezav, v katerih: (i) je povezava samo tekst, ki vsebuje ime "ELECTROLUX" in ne vsebuje katere blagovne znamke v lasti ELECTROLUXA ali imetnikov njegovih licenc; (ii) če povezava "vodi" samo do www.electrolux.com in ne na globje nivoje; (iii) če povezava ob aktiviranju s strani uporabnik prikaže to stran čez cel zaslon v oknu brskalnika, ki omogoča kompletno navigacijo, in ne znotraj "okvirja" povezane spletne strani; in (iv) videz, položaj in druge značilnosti povezave ne morejo ustvariti lažnega vtisa, da so ta organizacija ali njene aktivnosti ali proizvodi povezani z ali sponzorirani s strani ELECTROLUXA niti niso take, da bi lahko škodile ali zmanjšale dobro voljo, povezano z imenom in blagovnimi znamkami ELECTROLUXA ali njegovih podružnic. ELECTROLUX si pridržuje pravico, da po lastni presoji in v vsakem trenutku lahko zavrne soglasje do povezav. 

Izključitev impliciranih garancij.
Čeprav smo poskrbeli za natančnost podatkov na tem spletnem mestu, ELECTROLUX ne prevzema odgovornosti v tem smislu. GRADIVO LAHKO VSEBUJE NENATANČE PODATKE IN TIPKARSKE NAPAKE. ELECTROLUX NE JAMČI ZA NATANČNOST IN POPOLNOST GRADIVA ALI ZANESLJIVOST MOREBITNIH NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH PODATKOV, PRIKAZANIH ALI POSREDOVANIH PREKO TEGA SPLETNEGA MESTA. ZAVEDATE SE, DA BO ZANAŠANJE NA TAKA MNENJA, NASVETE, IZJAVE, MEMORANDUME ALI PODATKE TVEGATE. VSEBINE SO POSREDOVANE, KAKRŠNE SO PREJETE IN KAKRŠNE SO NA VOLJO. ELECTROLUX IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI ZASTOPANJE ALI GARANCIJE KAKRŠNEKOLI VRSTE, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV GARANCIJE NA PRIMERNOST ZA TRŽENJE ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, IZJAVE O NEKRŠENJU ALI V ZVEZI Z DELOVANJEM TE STRANI ALI VSEBINE. ELECTROLUX NE JAMČI IN NE ZASTOPA NIKOGAR V ZVEZI Z VARNOSTJO TE SPLETNE STRANI. ZAVEDATE SE, DA JE LAHKO KATEROKOLI POSLANO SPOROČILO PRESTREŽENO. ELECTROLUX NE JAMČI, DA SO SPLETNA STRAN ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO DOSTOP DO TE SPLETNE STRANI, ALI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, POSLANE S STRANI ELECTROLUXA, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. IZKLJUČENA SO VSA TAKA ZASTOPANJA, GARANCIJE ALI POGOJI, RAZEN TISTIH, KI JIH PO ZAKONU NI MOGOČE IZKLJUČITI. 

Omejitev odgovornosti 
V NOBENEM PRIMERU ELECTROLUX NE BO ODGOVOREN ZA KAKRŠNOKOLI DIREKTNO, INDIREKTNO, KONSEKVENTNO, PUNITIVNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLA, POGODBE, DOHODKA, PODATKOV, INFORMACIJ ALI PREKINITEV POSLOVANJA), KI BI BILA POSLEDICA, BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z UPORABO OZIROMA NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE, ALI BI IZHAJALA IZ ALI BILA V ZVEZI Z TO POGODBO, TUDI V PRIMERU, DA JE BIL ELECTROLUX OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. OB POGOJIH, NAVEDENIH TUKAJ, ELECTROLUX NE BO V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA MOREBITNE NAPAKE, NETOČNOSTI, OPUSTITEV ALI DRUGE NAPAKE ALI ZASTARELOST ALI NEAVTENTIČNOST KAKRŠNIHKOLI NA TEM SPLETNEM MESTU OBJAVLJENIH PODATKOV. 

Dolžnost do ublažitve izgub. 
Brez obveze do omejitev odgovornosti, navedenih tukaj, boste v razumni meri storili vse potrebne korake, da bi zmanjšali svojo izgubo v zvezi z morebitnimi reklamacijami ali dejanji (bodisi zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe ali iz drugih vzrokov), ki bi jih lahko sprožili proti ELECTROLUX. 

Obvestila 
Vse navedbe "pisno", "obvestilo", in "obveščanje" ter podobni izrazi se nanašajo na elektronski način komunikacije (npr. elektronsko pošto), če za stranko, ki se zanaša na tak način komuniciranja, zadošča dokazilo o pošiljanju in sprejemanju sporočila. 

Ekskluzivna rešitev 
Če ELECTROLUX ne deluje skladno s obvezami, ki jih sprejema s to pogodbo, bo bodisi odpravil neskladje ali bo imel možnost prekiniti to pogodbo z vami s predhodnim obvestilom, objavjenim na spletni strani. Kolikor to zakon dovoljuje, to določilo izraža vašo edino in ekskluzivno rešitev v primeru neskladja s strani ELECTROLUXA. 

Celovitost in nedeljivost 
Ta pogodba tvori celotno pogodbo med ELECTROLUXOM in vami v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta. Kakršnokoli dajavnost želite sprožiti v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta, morate to storiti v roku enega (1) leta od nastopa vzroka za reklamacijo ali dejavnost. Če zaradi kakršnegakoli vzroka pristojno sodišče u gotovi, da katerega od določil te pogodbe ali dela določila ni mogoče uveljaviti, bo to določilo uveljavljeno v najvišjem dovoljenem obsegu, ki vpliva na smisel te pogodbe, preostanek pogodbe pa ostane veljaven v celoti. 

Pravice tretje stranke. 
Razen kot izrecno navedeno v tej pogodbi, oseba, ki ni pogodbena stranka, ne sme uveljavljati nobenega od določil te pogodbe. 

Izjava o pristojnosti. 
To spletno mesto nadzira, upravlja in vodi ELECTROLUX iz svojih pisarn v Sloveniji. ELECTROLUX ne zagotavlja, da so gradiva s tega spletnega mesta pirmerna ali na voljo uporabnikom na drugih lokacijah izven Slovenije in dostop do teh strani je v državah, kjer je njihova vsebina ilegalna, prepovedan. Če do spletnega mesta dostopate z lokacij izven Slovenije, ste sami odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni. Ta pogodba je podvržena zakonom Republike Slovenije. V prvi instanci je za reševanje morebitnih sporov, izhajajočih iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.